Splošni pogoji in pravila

Na tej strani so objavljeni splošni pogoji in pravila za uporabo naše spletne strani. Le-ti veljajo za obiskovalce kot tudi za avtorje prispevkov in ostalih vsebine.

 

Prispevki

 1. Prispevki, ki so objavljeni na naši spletni strani (blindportal.si) so avtorsko zaščiteni. To pomeni, da je članek napisal oziroma pripravil za objavo urednik spletišča in je to njegova last ali last tretje osebe, s katero smo dogovorjeni sami.
 2. Fotografije in videi, ki so objavljeni na naši spletni strani so prav tako naša last, razen, če ni to drugače navedeno.
 3. V primeru, da članek in/ali fotografija ali video ni naša last, je pod člankom, fotografijo/video naveden vir, iz katerega mesta je bilo gradivo pridobljeno.
 4. Naše lastne članke in/ali fotografije ali videe je dovoljeno objavljati na drugih spletnih straneh pod pogojem, da navedete vir, da ste vsebino pridobili pri nas.
 5. Avtorji člankov niso dolžni razkriti svoje identitete pri posameznih vsebinah, prav tako pa uredniki spletišča ne posredujejo podatkov tretjim osebam v primeru, da želi biti avtor anonimen.
 6. Prispevki se pišejo v Slovenskem jeziku. Druge jezike, kot so angleščina, hrvaščina ali nemščina se jih lahko uporablja le pri citatih.
 7. V primeru, da nam tretja oseba (ki ni urednik ali kakorkoli povezana z lastništvom/skrbništvom naše spletne strani) posreduje svoj prispevek ali zgodbo za objavo, za njene morebitne posledice ali posledice ostalih tretjih oseb ne odgovarjamo. Vse zgodbe, za katere nam pisno po elektronski pošti ali drugih virih dovolite objavo, ste privolili na lastno odgovornost.

 

Pravila za facebook in email skupino

 1. Naši facebook ali email skupini (Slepi in slabovidni – skupina za pomoč (BlindPortal.si)) se lahko pridruži vsak, saj je namen povezovanje slepih in slabovidnih ljudi z  videčimi ter drugimi invalidnimi skupinami.
 2. Skupina je zasebna, kar pomeni, da so objave vidne le članom.
 3. Objav ni možno deliti z ostalimi izven facebook skupine. Prav tako ni dovoljeno delati slike zaslona (print screen) in jo objaviti na drugem mestu izven skupine.
 4. Objavljate lahko vsi pridruženi člani, objavo pa pregledajo in jo potrdijo moderatorji oziroma skrbniki (to ne velja za email skupino, za pošiljanje email sporočila ni potrebno čakati na odobritev).
 5. Objave morajo biti napisane v slovenskem jeziku. Toleriramo tudi hrvaški ali angleški jezik. Pišite razumljivo.
 6. Objavljate lahko vse, kar je povezano s tematiko slepih in slabovidnih: Vprašate za nasvet, če kdorkoli od slepih in slabovidnih ali ostalih potrebuje pomoč ali informiranje o novostih na področjih kot so izobraževanje, vsakdanja opravila, tehnologija, šport, glasba, zdravje, znanost….
 7. Vsi, ki želite opravljati raziskavo oziroma anketo, mora biti ta v povezavi s slepimi in slabovidnimi oziroma za analizo potrebujete slepe ali slabovidne.
 8. Slike, katere objavite v naši skupini je zaželjeno, da jih opišete.
 9. V komentarjih ni dovoljeno preklinjanje, žaljenje, obrekovanje tretje osebe ali moderatorjev/skrbnikov. Neprimerno obnašanje posameznika kaznujemo z blokiranjem v facebook ali email skupini.
 10. V email skupino se prijavite tako, da pošljete prazno sporočilo na naslov blindportal+subscribe@groups.io. Ko prejmete povratno sporočilo, na njega odgovorite. Ko vašo zahtevo odobri skrbnik, postanete član email skupine.
 11. Sporočila v email skupino pošiljate na naslov blindportal@groups.io. Vaše sporočilo dobijo vsi člani email skupine, na njega pa lahko odgovorijo, na ta način steče pogovor.
 12. Odjava iz email skupine je možna kadarkoli to želite. Pošljite prazno sporočilo na blindportal+unsubscribe@groups.io in sledite navodilom.

 

Opomba: Splošni pogoji in pravila se lahko spremenijo kadarkoli, brez predhodnega obvestila.
Zadnja posodobitev: 21.06.2018, 09:05